Säkerhet
 
Säkerhet går alltid i första hand för SkånePyro.
SkånePyro följer minst branschförbundets regler angående säkerhetsavstånd viket innebär att Du som kund/åskådare inte skall riskera något för att titta på ett fyrverkeri.. Ibland bedömmer vi att större avstånd krävs och då gör vi givetvis så.
På en skjutplats finns alltid handbrandsläckare av den typ som är mest lämplig för den aktuella skjutningen. All personal har skyddshjälm, hörselskydd, visir, skyddsglasögon, skyddshandskar och kläder av material som är svårantändbara. Vid de riktigt stora evenemangen brukar vi oftast ha vattenslang kopplad till en brandpost. Detta har aldrig behövts i ett skarpt läge ännu, men vi skaffar hellre för mycket säkerhet än för lite.
Säkerhet skall även finnas under transporten till och från skjutplatsen. SkånePyro använder bara egna fordon som är specialbesiktigade för transport av explosivvaror. Detta för att på ett säkert och lagligt sätt transportera ut fyrverkerierna. Till de mindre fyrverkerierna används ett EX/II besiktigat boggisläp, men till riktigt stora evenemang kör vi med en EX/II besiktigad lastbil som klarar 9 ton last.
Till de allra flesta fyrverkerier krävs polistillstånd. Detta tillstånd innebär bla att brandmyndigheten har fått yttra sig till polisen om det är lämpligt eller ej att skjuta på platsen.
Observera att det brukar krävas minst 2 veckor för att polisen skall kunna utfärda tillstånd för fyrverkeri, därför är det viktigt att Ni hör av er i god tid innan ert evenemang.